آگهی تجدید مناقصه : حفاری با دستگاه RC

شرکت توسعه معادن پارس تأمین در نظر دارد اجرای عملیات حفاری ، اکتشافی با دستگاه RC به میزان 10.000 متر واقع در استان سیستان و بلوچستان- شهرستان تفتان ، را طبق نقشه و شرایط مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

• ضمناً اعلام می دارد آخرین تاریخ تسلیم پاکت های حاوی اسناد مناقصه ساعت 12 ظهر مورخه 22 آذر ماه سال 1399 خواهد بود ، لذا از متقاضیان دعوت میگردد حداکثر تا تاریخ 1399/09/19 جهت دریافت اوراق مناقصه با ارسال عکس فیش واریزی به آدرس ایمیل : parstara92@gmail.com و یا در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ پانصد هزار ریال به شماره حساب 0203540424009 شرکت توسعه معادن پارس تأمین ، نزد بانک دی، شعبه مرکزی ، به نشانی: تهران، یوسف آباد ، خ شصت و چهارم ، پلاک 29 ، طبقه دوم ، شرکت توسعه معادن پارس تأمین ، مراجعه نمایند. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 09123205489 تماس حاصل نمایند .

• ضمناً مناقصه گذار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

• پیشنهادات میبایست در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تا پایان تاریخ مذکور در متن آگهی تسلیم گردد.

• به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نمیشود. • هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

• پیشنهاد دهندگان می توانند با هماهنگی قبلی نسبت به بازدید از محدوده مورد نظر اقدام نمایند .

• تاريخ گشايش پاكت ها رأس ساعت 12:00 مورخ 23/09/1399 در محل دفتر تهـران واقع در یوسف آباد– خیابان 64- پلاک 29– طبقه دوم مي باشد.

• اهم شرایط مناقصه در اسناد مناقصه قید گردیده است. • داشتن کارت ملی و معرفینامه از سوی شرکت الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *