عملیات اکتشافی انجام شده:

  • اجرای عملیات پی جویی و شناسایی مناطق مستعد معدنی در محدوده ای به وسعت 13500 کیلومتر مربع در استان سیستان و بلوچستان
  • اجرای عملیات پی جویی و شناسایی مناطق مستعد مرزی در محدوده ای به وسعت 900 کیلومتر مربع از نوار مرزی استان سیستان و بلوچستان (محدوده های میرجاوه – لار- رباط)
  • اخذ 22 فقره پروانه اکتشاف جمعاً به مساحت 1500 کیلومتر مربع در محدوده شهرستان های خاش و زاهدان و میرجاوه
  • اخذ پروانه اکتشاف محدوده سنگ آهن چاپدونی یزد

پروژه های در دست اجرای شرکت:

  • اکتشاف تکمیلی پلی متان درمحدوده پروانه اکتشاف خارستان-بیدستر
  • اکتشاف مقدماتی مواد معدنی در محدوده پروانه اکتشاف پارس 1
  • اکتشاف پی جویی مواد معدنی در محدوده پروانه اکتشاف پارس 3
  • اکتشاف پی جویی مواد معدنی در محدوده پروانه اکتشاف پارس 4