آگهی تجدید مناقصه : حفاری به روش مغزه گیری

شرکت توسعه معادن پارس تأمین در نظر دارد اجرای عملیات حفاری ، اکتشافی به روش مغزه گیری به میزان 10.000 متر واقع در استان سیستان و بلوچستان- شهرستان تفتان ، را طبق نقشه و شرایط مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خواندن “آگهی تجدید مناقصه : حفاری به روش مغزه گیری”

آگهی تجدید مناقصه : حفاری با دستگاه RC

شرکت توسعه معادن پارس تأمین در نظر دارد اجرای عملیات حفاری ، اکتشافی با دستگاه RC به میزان 10.000 متر واقع در استان سیستان و بلوچستان- شهرستان تفتان ، را طبق نقشه و شرایط مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خواندن “آگهی تجدید مناقصه : حفاری با دستگاه RC”

آگهی مناقصه : حفاری با دستگاه RC

شرکت توسعه معادن پارس تأمین در نظر دارد اجرای عملیات حفاری ، اکتشافی با دستگاه RC به میزان 10.000 متر واقع در استان سیستان و بلوچستان- شهرستان تفتان ، را طبق نقشه و شرایط مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خواندن “آگهی مناقصه : حفاری با دستگاه RC”

آگهی مناقصه : حفاری به روش مغزه گیری

شرکت توسعه معادن پارس تأمین در نظر دارد اجرای عملیات حفاری ، اکتشافی به روش مغزه گیری به میزان 10.000 متر واقع در استان سیستان و بلوچستان- شهرستان تفتان ، را طبق نقشه و شرایط مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه خواندن “آگهی مناقصه : حفاری به روش مغزه گیری”

بازدید دو روزه معاون شرکت سرمایه گذاری صدرتامین از پروژه معدنی شرکت توسعه معادن پارس تامین

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه معادن پارس تامین ؛فرزاد بازیار معاون پروژه های هلدینگ صدرتامین در سفر به شهرستان تفتان به همراه پیرانی عضو هیات مدیره طلای کردستان و مسئول پروژه کارخانه فرآوری شرکت و هیات همراه از روند پیشرفت پروژه های اکتشافی و راههای مواصلاتی معدنی منطقه بیدستر_خارستان و مجموعه آزمایشگاهی’اداری و پشتیبانی و محل مکان یابی کارخانه فرآوری در منطقه شهرستان تفتان بازدید به عمل آورد.

ادامه خواندن “بازدید دو روزه معاون شرکت سرمایه گذاری صدرتامین از پروژه معدنی شرکت توسعه معادن پارس تامین”