بازدید فرماندار تفتان از سایت اکتشافی معدنی شرکت توسعه معادن پارس‌ تامین

فرماندار تفتان به همراه مسئولین ادارات منابع طبیعی و صمت این شهرستان از سایت اکتشافی معدنی شرکت توسعه معادن پارس تامین وابسته به شرکت سرمایه گذاری صدرتامین(تاصیکو_شستا) بازدید کرد.

ادامه خواندن “بازدید فرماندار تفتان از سایت اکتشافی معدنی شرکت توسعه معادن پارس‌ تامین”